YÖRÜK KİMDİR?

1. Yörük nedir? Açıklar mısınız?

Yörük; Yürümek fiilinden yapılma, Anadolu' ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz boylarını (Türkmenleri) ifade eden bir kelimedir. 1. Yörük nedir? Açıklar mısınız?

Yörük; Yürümek fiilinden yapılma, Anadolu' ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz boylarını (Türkmenleri) ifade eden bir kelimedir.

2. Kısaca Yörüklüğün tarihçesini anlatır mısınız?

Yörüklük Türklüğün orjinidir, lakabıdır, ta kendisidir. Otantik ismidir. Bilindiği gibi Türklerin ilk yurdu Orta Asya idi. Türkler Çin Seddinin ötesinde, Orta Asya' da çok çetin iklim ve arazi şartlarında göçebe hayvancılıkla geçinmeye çalışıyorlardı. Türklerin bundan sonraki yurdu olan, Hazar Denizinin doğusundaki Maveraünnehir ve Horasan Bölgesi de büyük ölçüde çölden ibaretti. Derken Türkler Anadolu' ya geldiler. Buranın coğrafi özellikleri Türklerin toplumsal gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Anadolu' nun önemli ölçüde yayla ve dağlık oluşu hayvancılık yapan Yörükler' e bildikleri ve ihtiyaçları olan bir ortamı sağlıyordu. Fakat bu yaylanın pek çok yerinde tarıma elverişli ova ve vadiler de vardı. Örneğin, Konya, Ankara, Eskişehir gibi büyük ovalar. Yaylayı çevreleyen dağların ötesinde de bereketli kıyı ovaları sıralanıyordu. Yörükler bu kıtada tedricen, alıştıra alıştıra - bu sayede toplumsal ve kişilikselçok büyük bunalımlara fazla düşmeden - yerleşikliğe, çiftçiliğe geçişin ideal koşullarını buldular. Anadolu' da nüfus yoğunluğunun fazla olmaması yerleşik düzene geçişin nispeten kavgasız gürültüsüz olmasını sağladı.

3. Türkiye genelinde en çok yörükler nerelerde yaşamaktadır.

Malazgirt zaferinden sonra bütün Anadoluya, 24 Oğuz boyuna mensup kabileler fetih heyecanı, yeni yurtlar bulma hevesiyle akmağa başladılar. Türkiyede 24 Oğuz boyunun oymak ve aşiret adını almış binlerce köyü mevcuttur. Bu Türkmen aşiretleri bütün Anadolu' yu Türkmenleştirmişlerdir. Bundan da anlaşıldığı gibi Türkiye' de yörüklerin çok bulunduğu yer diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü Türkiye yörüklerden oluşmuştur. Türkiye'nin mayası yörüklerdir.

Osman Bey, Söğüt civarındaki küçükyörük grubunun liderliğini babası Ertuğrul Bey' den 1281 yılında devralmıştı. Fakat bu sıralarda başkanı olduğu grup tarih sahnesinde tanınmayacak kadar küçük ve önemsizdi. Ancak Osman Bey'in başkanlığında yirmi yıl yaşadıktan sonra bu küçük toplum Aşiretten Beyliğe - Beylikten Cihan Devletine ulaşmıştır.

4. Şu anda yurdumuzda kaç boy ve aşiret olarak yörük yurttaşımız yaşamaktadır ve bu boy ve aşiretler hangileridir?

Şu an yurdumuzun her köşesinde yerleşmiş yörük boyları ve aşiretleri vardır. Isparta - Antalya civarında Hayta Aşireti, Burdur - Konya civarında Honamlı Aşireti, Korkuteli - Kozan - Kadirli civarında Varsak Aşireti, Erdemli - Mersin - Nevşehir civarında Boynuinceli Aşireti, Kayseri de Avşarlar, Söğüt - Bilecik - Eskişehir - Kütahya - Bursa - Ankara civarında Karakeçilli Aşireti Belli başlılarındandır.

5. Osmanlı zamanında olduğu gibi şu anda da Yörük yurttaşlarımız arasında birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ile yardımlaşma var mıdır?

Elbette. Bunlar zaten Türk milletinin özelliklerindendir. Türkiyer17; nin çeşitli yerlerinde değişik zamanlarda devamlı yapılan şölenlerle bu tür güzellikler ve milli kültürümüz yaşatılmaya çalışılmaktadır. Eskiden olduğu gibi şimdi de Yörükler Türkiye için birleştirici bir çimento görevi görmektedir. Türk Milletinin asli cevheri olan Yörükler, bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü ve garantisidir.Türk oğlu Türkr17; tür özümüz bizim,

Yayladan yaylaya gider göçümüz bizim,

Tarihe şan vermiştir ceddimiz bizim,

Oğuz ile Osmanlır17; dır kökümüz bizim.

6. Yörük yemeklerini sayar mısınız?
Yörük yemekleri arasında; Bulgur aşı (Etli pilav), Tarhana Çorbası, Yoğurtlu Yayla Çorbası, Gözleme, Mantı, Hamuraşı, Höşmerim, Keşkek, Lokma sayılabilir.

7. Bir Yörük kıyafeti kadın ve erkek olarak nasıl oluyor? Açıklar mısınız.

Balıkesir, Bilecikr17; den Antalyar17; ya kadar eski Yörük erkek kılığı zeybek kılığıdır. Üç etek zıbın bir arkada etek iki de yanda etek. Ayakta kısa zeybek donu veya pamuklu, yünlü uzun pantolon. Yakasız gömlek, işlemeli cepken. Belde büyük kuşak üzerinde silahlık. Silahlığın içinde koca bıçak, kulaklı bıçak, tabanca, tarak, ayna, makas, çakmaktaşı vs. bulunuyor. Başta fes, oyalı yazma.

Kadın giyimi ise ayakta edik veya çarık, üç tek entari, cepken, kuşak, başta fes. Fesin üzerine çekilen bir örtü (Poşu, yağlık, yazma vs.)

8. Yörük yayla ve oba çadırlarının özelliklerini anlatır mısınız?

Anadolur17; da Yörükler üç türlü çadır kullanırlar.

a) Kara Çadır (Kıl Çadır, Çul Çadır da denir)

smiley Keçe Ev (Alaçık, Alıcık da denir)

c) Topağ Ev (Topak Ev, Bekdik Çadırı, Derim Ev de denir)

Kara Çadır keçi kılının ıstar denen dokuma tezgahında dokunmasıyla yapılıp tek katlı, uzunca bir ev biçimindedir. Anadolur17; da Manisa ve Kütahyar17; dan Adana ve Maraşr17; a kadar Kıl Çadırlar kullanılmaktadır.

Çadır çok kutludur, saygılıdır, dualıdır. Çadır için ataların duası denir. Bu sarsılmaz inanışı ocak ve atalar kültürünün devamı olarak düşünebiliriz. Çadıra kıtlık, bereketsizlik gelmez. Bir kurban kesip dua etmeden yeni çadıra girilmez. Türkiyer17; nin dört tarafında Türk aşiretleri ufak farklar dışında aynı maddi kültüre sahiptirler. Bu da onların bir orijin, bir kültür ve bir medeniyetten geldiklerini gösterir.

9. Birkaç tane Yörük Atasözü sıralar mısınız?

Tabiki.

Aksi giderse yiğidin işi, gaymak yerke çıkar dişi. (Sarıkeçili)

Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. (Avşarlar)

Gayret imanın yarısıdır. (Honamlı)

Deh demeden yürüyen at,

Buyurmadan dutan evlat,

Bir de eyi çıktı mı avrat,

Nedeceksin düğünü, Nedeceksin bayramı,

Gir oyna, çık oyna.

Hababam ha yürümez at,

Bir kaşık su vermez evlat,

Bir de dirliksiz çıktı mı avrat,

Nedeceksin ölümü,

Gir ağla, çık ağla.

10. 720. Yılı kutlanan Ertuğrul Gazir17; yi Anma ve Söğüt Şenliklerinin değerlendirmesini yapar mısınız?
Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlır17; nın ruhunu milli birlik ve bütünlüğümüzü bu tür şölenlerle yakalayacağımıza inanıyoruz. Gene böylesi toplantılarda, böylesi tertip edilmiş muazzam şölenlerde; Adriyatikr17; ten Çin Seddir17; ne kadar Türkr17; ün gür sesinin duyurulması, Türkr17; ün sözünün geçmesi ortak ülküsünü düle getirmek zorundayız.

Biz bu şölen ile; doğduğunda sağ kulağına EZAN-I MUHAMMEDİ, sol kulağına KAAMET getirilerek adı konulan, Ecdadına söven değil, ecdanını seven Müslüman Türk Gençliğine, Ertuğrul Gazinin temsil ettiği ALP TİPİ ile Şeyh EDEBALİ Hazretlerinin temsil ettiği EREN TİPİNİ öğretmek, bu iki tipin birbirleriyle etle kemik gibi birleştiklerini hissettirmek istedik.

11. Söğüt Şenliklerinde her yıl geleneksel olarak dağıtılan Şifalı Bulgurr17; un tarihçesini açıklar mısınız?


Bu olay 720 yıl öncesinden gelmektedir. Şifalı bulgurun tarihçesini anlatmak için önce bir HAYME ANA hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir. HAYME ANA Ertuğrul Gazir17; nin annesi, Osman Gazir17; nin ninesidir. Anadolur17; nun Türkleşmesinde katkıları büyüktür.

Hayme Ana ilerlemiş yaşına rağmen dur durak bilmeden çalışıyordu. Pınarlara, derelere, tepelere, Türkçe isimler veriyor. Doğumlarda ebelik yapıyordu. Sanki annelere r0;Daha fazla çocuk, daha fazla güçr1; dercesine doğumları teşvik ediyordu. Hayme Ana büyük bir hedefe hazırlanıyor gibiydi. Namazlarında uzun dualar ediyor r0;Oğullarımız uzasın, dal budak salsın. Öyle çoğalalım ki, Çarşamba Yaylası bizi almasınr1; diyordu. Yıllar geçti, Hayme Ana Osman Gazinin doğumundan sonra 3-5 yıl daha yaşadı. Belki de torununun Cihangirlik ülküsünü kazanmasına yardımcı oldu.

Bir yayla dönüşü Hayme Ana rahatsızlanır. Bütün obayı bir telaş alır. Bütün herkes tarafında çok sevilen Hayme Anar17; nın rahatsızlığı git gide artar. Erenler Kuran okumaya başlar. Hayme Ana son bir defa etrafındakilere bakar. Kara Osmanr17; ı getirmelerini ister. Onu doyasıya öper, Kelime-i Şaadet getirir ve ruhunu teslim eder. Oba büyük bir yasa bürünür. Hayme Anar17; nın mezarı çadırının olduğu yere kazılır. Çevre obalardan Kayı r11; Avşar r11; Dodurga r11; Kınıkr30; Bütün Türkmen oğuz boyları cenazede bir araya gelir dualar yapılır. Ertuğrul Gazi, annesi için bizzat kendisi etli bulgur pilavı dağıtır. Daha sonra bu davranış gelenek haline gelir. Bu gelenek 720 yıldır devam ettirilmiştir. Karakeçili Aşireti Hayme Anar17; yı r0;Aşiret Anasır1;, Ertuğrul Beyr17; i ise r0;Büyük Atar1; kabul ederler. Her yıl yayladan iniş zamanı olan Eylül ayında Hayme Anar17; nın hatırası için Söğütr17; te yapılan şenliklerde etli bulgur pilavı dağıtılır.

12. Bir tane Yörük anısı ile bir de Yörük fıkrası anlatır mısınız?

Ziyaretçilerimize anı ya da fıkra anlatmak yerine tarihten bir sayfa nakletmek istiyorum.

1071r17; de Malazgirt Zaferi ile Anadolur17; nun kapısı Müslüman Türkr17; e açılmıştı. Açılan bu kapıdan 40 tane akıncı yiğidi ile Sultan Alparslanın akıncı beyi Efruz Bey doğudan batıya doğru gelmektedir. Yolda yaşlı bir anaya rastlarlar. Yaşlı anaya hürmeten Efruz Bey elini kaldırır, akıncı gurubunu durdurur. Yaşlı ana kendisine yol veren bu gencin hürmetkar davranışına cevaben r0;Geç yavrum, yol yiğidinr1; der. r0;Geçin anam, yol ananın, yol büyüğündürr1; diyen Efruz Beyr17; e ağıldan süt sağmaktan dönen yaşlı ana elindeki bakracı uzatır. r0;Evladım! İç! Belli ki sıcaktan dudakların kavrulmuş, hararetin dinsinr1; der. Efruz Bey; r0;Sağol anam benim, yanımda arkadaşlarım çok, senin bakracın küçük, bize yetmezr1; diye içmek istemez. Yaşlı ana r0;İç oğlumr1; diye yine ısrar eder. Efruz Bey r0;Arkadaşlarımın içmediğinden ben de içmem, yemediklerinden ben de yememr1; der.

Yaşlı ana ısrarla r0;İç oğlum, seni düşünen Allah elbette arkadaşarını da düşünmüştürr1; deyince, bu söz ve hareketlerden bir hikmet sezen Efruz Bey; r0; Hak Bismillahr1; der, bir miktar sütten içer. Bakracı yanındaki arkadaşlarına, onlar da yanındakilere uzatır ve en son akıncı da içer, bakraç tekrar Efruz Beyr17; e gelir. Bir bakar ki eline ilk bakracı aldığında nasıl dolu ise aynen öyle. Bir yudum bile noksanlanmadan ilahi bir bereketle içtikçe yenileniyor. Akıncı yiğitlerinin tamamı doyasıya içtikten sonra bakracı eline alan yaşlı ana, aralarında tek tük son içenlere de verdikten sonra kenara çekilip r0;İçin yiğitlerimr1; dedikçe yiğitler r0; Ana doydumr1;, r0;İçin yiğitlerimr1; dedikçe, r0;Ana kandımr1; der. Ana r0;İçin yiğitlerimr1; dedikçe, Efruz Bey dahil 40 akıncı karınlarını gösterip. r0;ANADOLU!r1; r0;ANADOLU!r1; r0;ANADOLU!r1; der. O gün, bu gün bu toprakların adı Anadolu olarak kalır.

Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Aksini düşünenler Çanakkale- Galiçyada r11; Kafkaslarda r11; Yemende r11; Balkanlarda r11; Sakaryada r11; Dumlupınarda r11; Güney Doğuda kısacası üç kıtada milyonlarca şehidimin kanlarında boğulurlar. Yapılan yanlışlardan ecdadımın kemikleri sızlar, ruhları muazzep olur. Buna da biz müsaade etmeyiz.

13. Boyuna ve başa bağlanan Poşudaki renklerin bir anlamı var mıdır? Açıklar mısınız?

Ecdadımız gökteki Alaim-i Sema yani Gökkuşağındaki renkleri o kadar çok sevmişler ki o renklerden dokudukları Poşuları başlarına ve omuzları üstüne bağlayarak bir simge gibi kullanmışlardır. Ecdadımızın Orta Asyar17; da yaptığı büyük göç 300 sene sürüyor. Göçte önce gelenler, sonradan gelenleri poşu ile tanımışlardır. Poşu Yörükler arasında tanışma bağı kuran bir parola gibi olmuştur.

Poşudaki renklerin anlamı ise şöyledir;

Kırmızı: Al bayrağımızın rengini,

Beyaz: Anlığı, ruh ve beden temizliğini,

Yeşil: İmanımızı r11; Muradımızı,

Mavi: Oğuz soyu Kayı Boyur17; nun Flamasının barış zamanındaki rengini (Savaş zamanı kırmızı olur),

Sarı: Buğday başağını, bolluk ve bereketi temsil eder.

Bu renklerin anlamı ve poşunun mazisi tarihimizin derinliklerinden gelmektedir. Bazı kişilerin ve grupların renkler ve poşu ile ilgili çirkin yakıştırmaları toplumumuzu üzmektedir. Üç günlük eşkıya takımının bu renklerle özdeşleşmesi hoş değildir.

14. Son olarak bir Yörük Beyi olarak yurttaşlarımıza ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

Ergenekonr17; dan çıktık, Göktürk devletini kurduk. Büyük Selçuklu Devletini, Anadolu Selçuklu Devletini, Osmanlı Cihan Devletini ve son Türkiye Cumhuriyetini kurduk. 16. Türk Devleti olarak dünyadaki yaşamımızı devam ettiriyoruz.

Tarihini tanımayan inkar eden bir toplum olamaz. Milletler tarihiyle övünür, saygınlık kazanırlar. 7 den 70 e herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu ülke bizimdir. Kırarsak, dökersek, yıkarsak, parçalarsak, dağıtırsak biz huzursuz oluruz. Başkalarının oyununa gelip, onlara hizmet etmiş oluruz.

Biz Türkçemize, dinimize, kültürümüze, ay yıldızlı bayrağımıza sarılıp sahip çıkmadıkça bu cennet vatan toprakları bize cehennem çukuru, mezar olur.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve tesanüt içerisinde, güven ve huzurla yaşayan Türkiyer17; yi Yüce Rabbim nasip etsin inşallah.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !